PZControl MARCIN OSSOWSKI, 57-441 Bożków 44i, woj. dolnośląskie, Poland
 Tel. +48 533547162, Email: info@pzcontrol.pl
 NIP: PL8862061044, REGON: 021851457